SÅ HÄR ÖVERFÖR DU INNEHÅLL TILL SHIELD

Från en dator kan du komma åt intern och ansluten lagring på SHIELD TV.

ÖVER LOKALA NÄTVERK

Din SHIELD TV kan bli upptäckbar som en NAS-enhet.

  1. Aktivera inställningar (Enable Settings)   > Enhetsinställningar (Device Preferences) Lagring (Storage) > Överför filer över lokalt nätverk (Transfer files over local network)
  2. Följande sida har den information som behövs för att logga in på din SHIELD TV för att överföra filer till och från ditt lagringsutrymme.