ÅTERSTÄLLA SHIELD

ÅTERSTÄLLA TILL FABRIKSINSTÄLLNINGAR

Obs! Genom att utföra en fabriksdataåterställning kommer alla data att raderas från din SHIELD. Data som är kopplade till ditt Google-konto kan återställas. Alla enhetsinställningar tas också bort.

ÅTERSTÄLLA VIA INSTÄLLNINGAR

Följ de här stegen för att återställa SHIELD TV till fabriksinställningarna:

  1. På startskärmen väljer du Inställningar (Settings)  > Enhetsinställningar (Device Preferences) > Återställ (Reset).
  2. Välj Återställ (Reset).
  3. Välj sedan Radera allt (Erase everything) för att bekräfta och återställa enheten.