ANSLUTA LAGRING TILL DIN SHIELD

Ytterligare microSD-lagring kan anslutas till din SHIELD.  Ansluten lagring ansluts automatiskt som ”borttagbar lagring” (removable storage) och SHIELD kan läsa och skriva direkt till lagringsenheten.  Appar och appdata kan inte installeras på ”borttagbar lagring”.  Den anslutna lagringsenheten måste formateras som ”enhetslagring” (device storage) om du vill öka lagringsutrymmet för att installera appar.

Om du vill formatera lagringsenheten till ”enhetslagring” väljer du Inställningar (Settings)   > Enhetsinställningar (Device Preferences) > Lagring (Storage) > [Lagringsenhet] > Konfigurera som enhetslagring (Set up as device storage).  Detta formaterar och krypterar lagringsenheten.

SHIELD TV är kompatibel med FAT32, exFAT, NTFS och HFS + filsystem. 

SÅ HÄR LÄGGER DU TILL NÄTVERKSLAGRING

SHIELD TV-enheten kan lägga till NAS-enheter (Network Addressable Storage). Det kan vara användbart om du har en stor mängd personliga media som delas i ett nätverk som du vill komma åt på din SHIELD TV (t.ex. PLEX Media Server)

Så här lägger du till en NAS:

  1. Välj Inställningar (Settings)   > Enhetsinställningar (Device Preferences) Lagring (Storage) > Nätverkslagring (Network storage) .
  2. Alla enheter som nätverket kan upptäcka finns under ”Tillgänglig nätverkslagring” (Available Network Storage).
  3. Om NAS är dold eller inte sänder kan du välja ”lägg till ett nätverklagringsutrymme manuellt” (manually add a network storage).