VILOLÄGE ELLER STARTA OM

VILOLÄGE

SHIELD TV kommer automatiskt att gå in i viloläge efter tidsperioden:

  1. På startskärmen för SHIELD TV väljer du Inställningar (Settings) > Enhetsinställningar .
  2. Välj när det ska börja.
  3. Välj ett av alternativen.

STARTA OM

Så här startar du om:

  1. Välj ”Starta om” (Restart) i SHIELD TV-inställningarna
  2. Om detta misslyckas kan du också koppla ifrån strömkabeln, vänta 10 sekunder och sedan koppla in strömkabeln igen.