LÄR KÄNNA DIN SHIELD TV

SHIELD TV

Ny Wireframe för SIF
 
Ethernet
 
 
Strömingång
 
 
Hitta fjärrkontroll
 
 
HDMI
 
 
microSD-kortplats

SHIELD-FJÄRRKONTROLL

SHIELD-fjärrkontroll
Inbyggd mikrofon
 
Strömknapp
 
Inställningsknappen
(anpassningsbar i Inställningar (Settings) > Enheter och Tillbehör (Devices & Accessories) > Anpassa knappen Inställningar (Customize Settings button)
 
Navigeringsring (upp, ner, höger, vänster)
 
Knappen Välj
 
Knappen Tillbaka
 
Knappen Hem
 
Knappen Spola framåt
 
 
Knappen Spela upp/Pausa
 
 
Knappen Spola tillbaka
 
 
Knappen för röstsökning
 
 
Höj volymen
 
 
Sänk volymen
 
 
Öppna Netflix

SÅ HÄR ANVÄNDER DU SHIELD-FJÄRRKONTROLLEN

Att Åtgärd
Navigera Använd navigeringsringen (upp, ner, vänster eller höger)
Markera ett objekt Tryck på knappen Välj
Gå tillbaka till föregående skärm Tryck på knappen Tillbaka
Gå till startskärmen Tryck på knappen Hem
Komma åt de senaste apparna Dubbeltryck på knappen Hem
Komma åt alla appar Håll in knappen Hem
Sända och spela in spel Håll in knappen Hem (NVIDIA Share måste vara aktiverat)
Åtkomstinställningar Tryck på knappen Inställningar eller håll in knappen BAKÅT (från startskärmen)
Viloläge för SHIELD Tryck på strömknappen (TV:n stängs av om HDMI-CEC eller IR-strömkontrollen är aktiverad)
Röstsökning med Google Assistant Tryck och släpp röstsökningsknappen och säg sedan ditt kommando. Pröva ”Spela upp Stranger Things” eller ”Vad är det för väder?”
Justera volymen Tryck på knapparna för att höja volymen eller sänka volymen.
Spola framåt Tryck på knappen Spola framåt
Spola tillbaka Tryck på knappen Spola tillbaka
Spela upp eller pausa Tryck på knappen Spela upp/Pausa
Sätt fjärrkontrollen i parkopplingsläge Sätt fjärrkontrollen i parkopplingsläge Håll in hem- och bakåtknappen tills knapparna blinkar
Put remote in pairing mode Press and hold the Home + Back button until the buttons flash

SÅ HÄR ANSLUTER DU FJÄRRKONTROLLEN

SHIELD-fjärrkontrollen är automatiskt parkopplad med din SHIELD TV när den levereras. Tryck bara på knappen Välj för att slå på den. Om du vill ansluta en ny fjärrkontroll till SHIELD följer du instruktionerna på http://nvda.co/connect.

Obs! SHIELD-fjärrkontrollen slås på och av automatiskt. Om fjärrkontrollen inte svarar kan du behöva byta ut batterierna. Batterinivån kan kontrolleras i appen för SHIELD-tillbehör.

ANPASSNINGSBAR KNAPP FÖR INSTÄLLNINGAR

Knappen Inställningar öppnar Inställningar som standard men kan anpassas för att utföra dina favoritaktiviteter. Om du vill ändra beteendet för knapen Inställningar går du till Inställningar (Settings) > Fjärrkontroller och Tillbehör (Remotes & Accessories) > Anpassa knappen Inställningar (Customize Settings button).

HITTA BORTTAPPAD SHIELD-FJÄRRKONTROLL

SHIELD-fjärrkontrollen har en lokaliseringsfunktion. När den är aktiverad kommer SHIELD-fjärrkontrollen att spela upp en hörbar melodi. Ljudet slutar spela efter 10 sekunder. Det finns flera sätt att aktivera den här funktionen:

Knappen för fjärrkontrollslokalisering på SHIELD

 • Leta reda på knappen för fjärrkontrollslokalisering i ena änden av SHIELD (ovanför HDMI-porten) och tryck för att börja lokalisera din SHIELD.

SHIELD TV-mobilappen (iOS/Android)

 • Ladda ner SHIELD TV-appen till din enhet om du inte redan har gjort det.
 • Tryck på ”fler alternativ” i appen (tre punkter i det övre högra hörnet).
 • Tryck på ”hitta min fjärrkontroll” (find my remote)

Google Home

 • Viktigt: Google Home måste vara på samma nätverk som din SHIELD och använda samma Google-konto som du har loggat in med på din SHIELD.
 • På en Google Home-enhet säger du ”OK Google, lokalisera SHIELD-fjärrkontrollen”.

Amazon Echo-enheter

 • Viktigt: Du måste redan ha parkopplat din Echo-enhet till SHIELD med hjälp av Amazons Alexa-funktion.
 • På din Echo-enhet säger du ”Alexa, be SHIELD hitta min fjärrkontroll”.

Obs! Lokaliseringsfunktionen för fjärrkontrollen fungerar bara om SHIELD-fjärrkontrollen är ansluten till din SHIELD. Det finns några vanliga orsaker till att lokaliseringsfunktionen kanske inte fungerar:

 • Strömmen till din SHIELD bryts (kontrollera strömkabelanslutningen).
 • Kritiskt låga/tomma batterinivåer på fjärrkontrollen.
 • Parkopplingen mellan fjärrkontroll och SHIELD bryts.

Customize Remote Name

 • Your SHIELD Din SHIELD-fjärrkontroll kan få ett anpassat namn. Om du vill byta namn på din SHIELD-fjärrkontroll går du till Fjärrkontroller och tillbehör (Remotes & Accessories) > SHIELD-tillbehör (SHIELD Accessories) > Aktiv styrenhet (Active controller) > Tillbehörsnamn (Accessory name)..

Battery Replacement

Du behöver (2) AAA-batterier till SHIELD-fjärrkontrollen. Följ dessa instruktioner för att byta ut batterierna.

 1. Skjut av luckan på baksidan av SHIELD-fjärrkontrollen.
  • Hitta den nedåtgående pilen på baksidan av SHIELD-fjärrkontrollen.
  • Använd din tumme och tryck in och ner för att skjuta av luckan.
 2. Byt ut batterierna med ”+”-terminalen nedåt.
 3. Skjut tillbaka batterifacket på SHIELD-fjärrkontrollen tills du hör ett mjukt klick.

AKTIVERA AUTOMATISKA SYSTEMUPPGRADERINGAR

Din SHIELD kan ladda ner och installera systemuppgraderingar automatiskt.  För att aktivera den här funktionen går du till Inställningar (Settings)    > Enhetsinställningar (Device Prefereces) > Om (About) > Systemuppgradering (System upgrade) och aktivera ”Automatisk uppgradering” (Auto-upgrade).  Du kan också ange vilken tid du vill att SHIELD ska tillämpa uppgraderingen.

SÖK EFTER SYSTEMUPPGRADERING

Systemuppgraderingar kommer till din SHIELD TV direkt från NVIDIA. En meddelandebanner visas högst upp på SHIELD TV-startskärmen när en uppgradering är tillgänglig. Välj ”Information” (Details) på meddelandet så hämtas och tillämpas uppdateringen automatiskt av din SHIELD TV. Du kan även kontrollera om det finns systemuppdateringar manuellt genom att gå till Inställningar (Settings)Enhetsinställningar (Device Inställningar) > Om (About) > Systemuppgradering (System upgrade).