KOM IGÅNG

DET HÄR BEHÖVER DU

Det här behöver du för att börja använda din SHIELD TV:

 1. TV eller bildskärm med HDMI-port (HDCP-kompatibel)
 2. HDMI 2.0-höghastighetskabel
 3. Internetanslutning via wifi eller Ethernet
 4. Ett Google-konto

INSTÄLLNING

Så här kopplar du in SHIELD TV Pro och ansluter fjärrkontrollen:

 1. Anslut SHIELD TV till din TV med en HDMI 2.0-höghastighetskabel.
  • Se till att TV:n eller bildskärmen är avstängd och anslut ena änden av HDMI-kabeln till HDMI-porten på baksidan av din SHIELD TV. Anslut den andra änden av kabeln till en HDMI-port på TV:n eller mottagaren.
 2. Anslut din SHIELD TV till strömkällan med hjälp av strömkabeln.
  • Anslut ena änden av strömkabeln till baksidan av din SHIELD TV och anslut den andra änden till ett eluttag. SHIELD TV startar automatiskt när du kopplar in den och du kommer att se att den gröna lampan börjar lysa. När du inte använder den kommer den automatiskt att gå in i viloläge.
 3. VALFRITT: Anslut SHIELD TV till Ethernet. Om du inte använder en Ethernet-anslutning kan du ansluta till ditt wifi-nätverk senare.
 4. Slå på TV:n och byt till den HDMI som din SHIELD TV är ansluten till.
  • Kontrollera etiketten på HDMI-porten på TV:n eller bildskärmen.
  • Följ instruktionerna på skärmen för att logga in på ditt Google-konto och för att ansluta till wifi (om det behövs)

ANSLUTA SHIELD-FJÄRRKONTROLL

SHIELD-fjärrkontrollen är automatiskt parkopplad med din SHIELD TV när den levereras. Tryck bara på knappen Välj för att komma igång.

HJÄLP ATT ANSLUTA TILL WIFI

Om nätverket kräver webbautentisering (inloggningsportal) öppnar SHIELD TV autentiseringswebbsidan där du kan logga in.

Prova dessa felsökningssteg om enheten inte ansluter till wifi.

KONFIGURERA SHIELD-FJÄRRKONTROLLEN FÖR VOLYMKONTROLL

SHIELD-fjärrkontrollen kan styra din TV/AVR med IR.  Om du vill ställa in IR- eller CEC-volymkontroll går du till Inställningar (Settings)   > Enhetsinställningar (Device Preferences) > Bildskärm och ljud (Display & Sound) > Volymkontroll (Volume control)

Det finns alternativ för volymkontroll:

 • HDMI-CEC (rekommenderas om din TV eller mottagare stöder det)
 • IR (kräver att du riktar fjärrkontrollen mot din TV eller mottagare)