Polityka prywatności dla ubiegających się o zatrudnienie w NVIDIA

Obowiązuje od 15 kwietnia 2021 roku

Dziękujemy za wyrażenie zainteresowania dołączeniem do naszego zespołu. NVIDIA gromadzi dane osobowe („Dane rekrutacyjne”) w ramach procesu składania wniosków o zatrudnienie, a niniejsza Polityka prywatności szczegółowo określa, jakie informacje gromadzimy i w jaki sposób je wykorzystujemy. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie w procesie rekrutacji. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności NVIDIA, aby uzyskać informacje na temat gromadzenia i przetwarzania danych dotyczących określonych usług i produktów NVIDIA.

Gromadzimy Dane rekrutacyjne na potrzeby rekrutacji, oceny i zatrudniania. Kategorie gromadzonych przez nas danych obejmują:

OCENA
 • Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i adres pocztowy,
 • wykształcenie, w tym ukończone szkoły/uczelnie i uzyskane stopnie naukowe,
 • historia stażu i/lub zatrudnienia,
 • inne informacje dostarczone przez Ciebie lub zebrane w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej, w tym informacje zwrotne z rozmów kwalifikacyjnych.

ZATRUDNIENIE

 • Informacje o obywatelstwie,
 • numery identyfikacyjne wydane przez organy rządowe,
 • wyniki sprawdzania przeszłości, które obejmują weryfikację tożsamości, informacje o wykształceniu, zatrudnieniu oraz, o ile nie jest to zabronione w danej jurysdykcji, karalności,
 • w przypadku określonych stanowisk, np. związanych z finansami oraz kontrolą finansową,
 • informacje kontaktowe dotyczące wcześniejszych miejsc pracy (referencje) oraz pochodzące z nich informacje zwrotne, dotyczące historii zatrudnienia i wydajności.

W jaki sposób gromadzimy Dane rekrutacyjne

Dane rekrutacyjne uzyskujemy od:

 • Ciebie, gdy udostępniasz swoje dane podczas konferencji i wydarzeń lub w naszych formularzach online, w tym również za pośrednictwem portalu zgłoszeniowego,
 • źródeł publicznych i mediów społecznościowych, takich jak LinkedIn,
 • pracowników NVIDIA, którzy mogli dostarczyć dane stronom trzecim, takim jak organizatorzy konferencji, którym dana osoba podała swoje dane, wiedząc, że zostaną one udostępnione NVIDIA.

W jaki sposób wykorzystujemy, przechowujemy i udostępniamy Dane rekrutacyjne

Wykorzystujemy Dane rekrutacyjne wyłącznie do oceny przy zatrudnianiu. Nie sprzedajemy danych osobowych. W ramach naszego procesu oceny możemy również wykorzystywać Dane rekrutacyjne, aby znaleźć najlepsze miejsce pracy dla kandydatów. Przykładowo:

 • jeśli dana osoba wyraziła zainteresowanie konkretną dziedziną za pośrednictwem jednego z naszych formularzy online lub osoby rekrutującej na konferencji lub imprezie rekrutacyjnej, wykorzystamy dostarczone dane kontaktowe do przekazania odpowiednich wiadomości lub aktualizacji na blogu oraz poinformowania, kiedy stanowisko, które może ją zainteresować, stanie się dostępne.
 • jeśli dana osoba ubiega się o konkretne stanowisko i nie została wybrana, ale uważamy, że jest dobrze przygotowana na inne otwarte stanowisko, możemy skontaktować się z nią i poinformować ją o tym stanowisku.

Badania i rozwój. Wykorzystujemy Dane rekrutacyjne do opracowywania i ulepszania technologii HR, które pomagają nam wyszukiwać i dopasowywać potencjalne kandydatury do konkretnych miejsc pracy. Możemy usunąć dane osobowe z przesłanego życiorysu i wykorzystać je do opracowywania lub ulepszania tych technologii. Wszystkie decyzje dotyczące rekrutacji i zatrudniania są ostatecznie podejmowane przez osoby rekrutujące i zajmujące się zatrudnianiem w naszej firmie.

Przesyłanie i przechowywanie danych. Siedziba NVIDIA znajduje się w Kalifornii i w większości przypadków musimy bezpiecznie przesyłać i przechowywać Twoje dane w USA. Aby spełnić wymagania dotyczące ochrony danych, uczestniczymy w programach Tarczy Prywatności, zawartych pomiędzy Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz Szwajcarią i Stanami Zjednoczonymi. Podlegamy w tym zakresie egzekucji Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że stosujemy się do zasad Tarczy Prywatności dotyczących powiadamiania, wyboru i odpowiedzialności za dalsze przekazywanie, bezpieczeństwo, integralność danych, ograniczenie celu, dostęp, odwołanie, egzekwowanie i odpowiedzialność. Ponadto wszystkie dane osobowe przekazywane do USA podlegają standardowym klauzulom umownym UE, które gwarantują prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych.

NVIDIA zobowiązała się do współpracy z zespołem ustanowionym przez organy ochrony danych UE (DPA) oraz Szwajcarskiego Federalnego Inspektora Ochrony Danych i Informacji (FDPIC) w odniesieniu do nierozwiązanych skarg związanych z programem Tarczy Prywatności, dotyczących danych przekazywanych z UE i Szwajcarii. Pod pewnymi warunkami możliwe jest wystąpienie o wiążący arbitraż w celu rozstrzygnięcia dowolnej skargi. Podlegamy prawu Stanów Zjednoczonych i możemy zostać zobowiązani do udostępnienia danych organom ścigania Stanów Zjednoczonych. Aby dowiedzieć się więcej na temat Tarczy Prywatności, prosimy odwiedzić witrynę internetową Tarczy Prywatności Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych: https://www.privacyshield.gov. Więcej informacji na temat naszej certyfikacji w ramach programu Tarczy Prywatności można znaleźć na stronie:https://www.privacyshield.gov/list.

Przechowywanie danych. Dane rekrutacyjne przechowujemy przez cały okres, w którym pozostajesz z nami w kontakcie, ubiegając się o pracę lub wyrażając zainteresowanie możliwościami rozwoju kariery zawodowej. Jeśli przestaniesz się z nami kontaktować, będziemy przechowywać Twoje Dane rekrutacyjne przez okres nie dłuższy niż pięć lat, chyba że prawo lokalne określa krótszy okres przechowywania danych.

Twoje prawa i jak z nich korzystać

Masz następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych. Możesz skorzystać z dowolnego z tych praw, kontaktując się z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych pod adresem privacy@nvidia.com.

 • Prawo dostępu. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych i wglądu w nie.
 • Prawo do rozporządzania swoimi danymi. Masz prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 • Prawo do usunięcia. Masz prawo zażądać, abyśmy usunęli Twoje dane osobowe.
 • Prawo do ograniczenia użycia. Masz prawo zażądać, abyśmy zaprzestali wykorzystywania Twoich danych osobowych w jakimkolwiek celu.
 • Prawo do złożenia skargi. Jeśli uważasz, że w jakikolwiek sposób zawiedliśmy, masz prawo złożyć skargę u nas lub w organie ochrony danych w Twoim regionie.

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. ochrony danych osobowych

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej polityki, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail do naszego zespołu ds. ochrony danych osobowych pod adres privacy@nvidia.com.

Możesz także wysłać do nas list na adres:

ATTN: Data Privacy Officer
NVIDIA Corporation
2788 San Tomas Expressway
Santa Clara, CA 95051, USA

Aktualizacje tej polityki będą publikowane na stronie polityki prywatności dla ubiegających się o zatrudnienie. Istotne aktualizacje będą przekazywane bezpośrednio.