DODAJ AKCESORIA BLUETOOTH

Wraz z urządzeniem SHIELD TV możesz korzystać z takich akcesoriów Bluetooth, jak bezprzewodowa klawiatura, mysz czy kontroler do gier.

Aby dodać akcesorium Bluetooth:

  1. Na ekranie głównym urządzenia SHIELD TV wybierz Ustawienia  .
  2. W zakładce Pilot i akcesoria wybierz Dodaj akcesorium  .  Twoje urządzenie SHIELD TV wyszuka znajdujące się w zasięgu akcesoria Bluetooth.
  3. Przełącz akcesorium w tryb łączenia.
  4. Akcesorium zostanie wyświetlone na ekranie telewizora.Wybierz akcesorium.
  5. Urządzenie SHIELD TV połączy się z danym akcesorium.

PROBLEM Z DODANIEM AKCESORIUM BLUETOOTH

Spróbuj tych wskazówek w zakresie rozwiązywania problemów, jeśli Twoje akcesorium Bluetooth nie nawiąże połączenia.