PODŁĄCZANIE NOŚNIKÓW PAMIĘCI MASOWEJ DO URZĄDZENIA SHIELD

Do urządzenia SHIELD można podłączyć dodatkowy nośnik pamięci microSD.  Podłączony nośnik pamięci jest automatycznie rozpoznawany jako „wymienna pamięć masowa”, a urządzenie SHIELD może odczytywać i zapisywać dane bezpośrednio na tym nośniku pamięci.  Aplikacje i dane aplikacji nie mogą być instalowane i zapisywane w „wymiennej pamięci masowej”.  Aby zwiększyć ilość pamięci do instalowania aplikacji, podłączony nośnik pamięci musi być sformatowany jako „pamięć wewnętrzna urządzenia”.

Aby sformatować nośnik pamięci jako „pamięć wewnętrzna urządzenia”, przejdź do zakładki Ustawienia   > Ustawienia urządzenia > Pamięć > [Pamięć wewnętrzna urządzenia] > Ustaw jako pamięć wewnętrzną urządzenia.  Spowoduje to sformatowanie i zaszyfrowanie nośnika pamięci.

Urządzenie SHIELD TV jest zgodne z systemem plików FAT32, exFAT oraz HFS+.

DODAWANIE SIECIOWEJ PAMIĘCI MASOWEJ

Urządzenie SHIELD TV umożliwia dodawanie urządzeń sieciowej pamięci masowej (NAS).Funkcja ta może się przydać w przypadku dużej liczby osobistych multimediów udostępnianych w sieci, do których chcesz mieć dostęp w urządzeniu SHIELD TV (np. na serwerze multimediów PLEX)

Aby dodać urządzenie NAS:

  1. Przejdź do zakładki Ustawienia   > Ustawienia urządzenia Pamięć > Sieciowa pamięć masowa ."
  2. Wszystkie wykrywane dyski sieciowe znajdują się w obszarze „Dostępne sieciowe pamięci masowe”.
  3. Jeśli dane urządzenie NAS jest ukryte lub nie transmituje danych, można wybrać opcję „ręcznie dodaj sieciową pamięć masową”.