SYNCHRONIZACJA AV

Korzystanie z odbiornika AV z HDMI dla wideo może spowodować opóźnienie dźwięku względem obrazu wideo.Spróbuj najpierw przeprowadzić kalibrację przy użyciu ustawień synchronizacji odbiornika AV.Jeśli nie przyniesie to spodziewanych rezultatów, przy użyciu suwaka synchronizacji AV w zakładce Ustawienia   > Ustawienia urządzenia > Dźwięk i wyświetlanie > Zaawansowane ustawienia > Synchronizacja audio wideo przeprowadź kalibrację w celu uwzględnienia opóźnienia dźwięku.  Suwak synchronizacji AV umożliwia przyspieszenie dźwięku o 1 sekundę (w niewielkich przyrostach co 10 ms), aby zsynchronizować dźwięk i obraz wideo.

Pamiętaj, że narzędzie to jest efektywne tylko wtedy, gdy urządzenie SHIELD jest podłączone do odbiornika AV za pośrednictwem złącza HDMI (np. audio/wideo przez HDMI). Nie należy go używać po podłączeniu zestawu słuchawkowego do  kontrolera SHIELD/pilota SHIELD lub urządzenia audio Bluetooth.

Jeśli sygnał wideo jest opóźniony względem dźwięku (tzn. dźwięk wyprzedza obraz wideo), należy opóźnić dźwięk przy użyciu ustawień odbiornika AV.

REGULACJA DLA TRYBU OVERSCAN

W przypadku telewizorów nieposiadających własnych ustawień trybu overscan przy użyciu tego ustawienia można dostosować rozmiar obrazu do ekranu.

Przejdź do zakładki Ustawienia   > Ustawienia urządzenia > Dźwięk i wyświetlanie Zaawansowane ustawienia > Dostosuj dla trybu overscan, aby zmienić rozmiar obrazu na ekranie telewizora lub wyświetlacza.Przy użyciu przycisków strzałek W GÓRĘ i W DÓŁ pada kierunkowego na pilocie możesz maksymalnie powiększyć obraz na telewizorze.Upewnij się, że zielone trójkąty są widoczne w całości, aby uniknąć efektu nadmiernego skanowania.