POZNAJ SWOJE URZĄDZENIE SHIELD TV

SHIELD TV

Nowy szkic standardowych interfejsów
Sieć Ethernet
 
Lokalizator
 
Lokalizator
 
HDMI
 
Slot na kartę microSD

PILOT SHIELD

PILOT SHIELD
 
Wbudowany mikrofon
 
 
Przycisk zasilania
 
 
Przycisk ustawień
(możliwość konfiguracji w zakładce Ustawienia > Urządzenia i akcesoria > Konfiguruj przycisk ustawień)
 
 
Przyciski nawigacji (góra, dół, w prawo, w lewo)
 
 
Przycisk wyboru
 
 
Przycisk Back
 
 
Przycisk Home
 
Przycisk szybkiego przewijania do przodu
 
 
Przycisk Play/Pause
 
 
Przycisk przewijania do tyłu
 
 
Przycisk wyszukiwania głosowego
 
 
Zwiększanie głośności
 
 
Zmniejszanie głośności
 
 
Uruchamianie aplikacji Netflix

JAK KORZYSTAĆ Z PILOTA SHIELD

Aby Wykonaj
Przeglądać zawartość Przy użyciu pokrętła nawigacji naciskaj w górę, w dół, w lewo lub w prawo
Wybrać pozycję Wciśnij przycisk Select.
Przejść do poprzedniego ekranu Wciśnij przycisk Back
Uzyskać dostęp do ostatnio używanych aplikacji Dwukrotnie naciśnij przycisk ekranu głównego
Uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji Wciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego
Transmitować i rejestrować przebieg rozgrywek Wciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego (funkcja NVIDIA Share musi być włączona)
Transmitować i rejestrować przebieg rozgrywek Wciśnij i przytrzymaj przycisk ekranu głównego (funkcja NVIDIA Share musi być włączona)
Otworzyć menu ustawień Wciśnij przycisk ustawień lub przytrzymaj przycisk BACK (z poziomu ekranu głównego)
Przełączyć urządzenie SHIELD w stan uśpienia Wciśnij przycisk zasilania (telewizor wyłączy się, jeśli włączona jest funkcja sterowania zasilaniem HDMI-CEC lub na podczerwień)
Wyszukiwać głosowo za pomocą Asystenta Google Naciśnij przycisk wyszukiwania głosowego, a następnie wypowiedz polecenie.Spróbuj poleceń „Odtwórz Stranger Things” lub „Jaka jest pogoda?”
Dostosować głośność Użyj przycisków zwiększania lub zmniejszania głośności.
Przewinąć do przodu Wciśnij przycisk szybkiego przewijania do przodu
Przewinąć do tyłu Wciśnij przycisk przewijania do tyłu
Odtworzyć lub wstrzymać odtwarzanie Wciśnij przycisk play/pause
Ustawić pilot w tryb parowania Wciśnij i przytrzymaj przycisk Home (ekranu głównego) i przycisk Back (wstecz), aż zostaną podświetlone

JAK PODŁĄCZYĆ PILOT

Pilot SHIELD jest fabrycznie sparowany z Twoim urządzeniem SHIELD TV.Wystarczy nacisnąć przycisk wyboru (Select), aby go włączyć.Aby połączyć nowy pilot z urządzeniem SHIELD, postępuj zgodnie z instrukcjami dostępnymi pod adresem http://nvda.co/connect..

UWAGA: Pilot SHIELD jest włączany i wyłączany automatycznie. Jeśli pilot nie reaguje, konieczna może być wymiana baterii w pilocie.Poziom naładowania baterii można sprawdzić w aplikacji Akcesoria SHIELD.

KONFIGUROWALNY PRZYCISK USTAWIEŃ

Przycisk ustawień (Settings) domyślnie otwiera menu Ustawień, jednak możesz to zmienić, konfigurując go według własnych preferencji. Aby zmienić działanie przycisku ustawień, przejdź do zakładki Ustawienia > Piloty i akcesoria > Konfiguruj przycisk ustawień.

LOKALIZACJA ZAGUBIONEGO PILOTA SHIELD

Twój pilot SHIELD posiada funkcję lokalizacji. Po aktywowaniu funkcji, Twój pilot SHIELD wyemituje sygnał dźwiękowy. Sygnał będzie emitowany przez 10 sekund. Funkcję tę można aktywować na kilka sposobów:

Przycisk lokalizatora pilota na urządzeniu SHIELD

 • Aby rozpocząć lokalizowanie pilota SHIELD, naciśnij przycisk lokalizatora pilota, znajdujący się z boku urządzenia SHIELD (nad złączem HDMI).

Aplikacja mobilna SHIELD TV (iOS/Android)

 • Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pobierz aplikację SHIELD TV na swoje urządzenie.
 • Kliknij przycisk „więcej opcji” w aplikacji (trzy kropki w prawym górnym rogu).
 • Wybierz opcję „znajdź mój pilot”

Google Home

 • Ważna informacja: Twoje urządzenie Google Home musi być połączone z tą samą siecią, co urządzenie SHIELD i korzystać z tego samego konta Google, którego użyłeś do rejestracji urządzenia SHIELD.
 • Powiedz do urządzenia Google Home „OK Google, uruchom lokalizator pilota SHIELD”

Urządzenia Amazon Echo

 • Ważna informacja: urządzenie Echo musi być sparowane z urządzeniem SHIELD za pomocą funkcji Amazon Alexa.
 • Powiedz do urządzenia Echo „Alexa, niech urządzenie SHIELD zlokalizuje mój pilot”

Uwaga: lokalizator pilota będzie działał wyłącznie wtedy, gdy Twój pilot SHIELD jest połączony z urządzeniem SHIELD. Typowe przyczyny, dla których funkcja lokalizatora może nie działać, to:

 • Rozładowane/prawie rozładowane baterie w Twoim pilocie.
 • Brak zasilania w urządzeniu SHIELD (sprawdź połączenie kabla zasilającego).
 • Połączenie między pilotem, a urządzeniem SHIELD, zostało utracone.

Customize Remote Name

 • Swojemu pilotowi SHIELD możesz nadać własną nazwę.Aby zmienić nazwę swojego pilota SHIELD, przejdź do zakładki Piloty i akcesoria > Akcesoria SHIELD  > Aktywny kontroler > Nazwa akcesorium.

Battery Replacement

Twój pilot SHIELD zasilany jest dwoma bateriami AAA. Aby wymienić baterie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

 1. S1Zdejmij tylną osłonę pilota SHIELD. 
  • Znajdź oznaczenie (strzałka w dół) znajdujące się z tyłu pilota SHIELD.
  • Naciśnij kciukiem i zsuń tylną osłonę.
 2. Wymień baterie, wkładając je biegunem „+” skierowanym w dół.
 3. Wsuń tacę baterii z powrotem do pilota SHIELD, aż usłyszysz delikatne kliknięcie.

WŁĄCZ AUTOMATYCZNE AKTUALIZACJE SYSTEMU

Urządzenie SHIELD może automatycznie pobierać i instalować aktualizacje systemu.  Aby włączyć tę funkcję, przejdź do zakładki Ustawienia    > Ustawienia urządzenia > Informacje > Aktualizacje systemu, a następnie włącz „Automatyczne aktualizacje”.  Możesz także określić czas, w którym urządzenie SHIELD zastosuje aktualizację.

SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ AKTUALIZACJI SYSTEMU

Aktualizacje systemu są przesyłane do urządzenia SHIELD TV bezpośrednio przez firmę NVIDIA.Jeśli aktualizacja będzie dostępna, u góry ekranu głównego urządzenia SHIELD TV zostanie wyświetlone powiadomienie.Wybierz opcję „Szczegóły” w tym powiadomieniu, a Twoje urządzenie SHIELD TV automatycznie pobierze i zainstaluje aktualizację.Możesz również ręcznie sprawdzić dostępność aktualizacji, przechodząc do zakładki Ustawienia    > Ustawienia urządzenia > Informacje > Aktualizacje systemu.