SZYBKIE USTAWIENIA

Szybkie ustawienia zapewniają łatwy dostęp do często używanych ustawień. Możesz je otworzyć naciskając przycisk „Ustawienia” na pilocie SHIELD. Elementy szybkich ustawień można dostosowywać do swoich potrzeb. Aby dodać, usunąć lub zmienić kolejność elementów, przejdź do zakładki Ustawienia > Ustawienia urządzenia > System > Dostosuj menu szybkich ustawień

Apps List