RESETOWANIE URZĄDZENIA SHIELD

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH

UWAGA Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje wyczyszczenie wszystkich danych z urządzenia SHIELD.Dane powiązane z kontem Google można odzyskać.Wszystkie ustawienia urządzenia zostaną także usunięte.

RESETOWANIE USTAWIEŃ

Aby przywrócić fabryczne ustawienia urządzenia SHIELD TV, wykonaj następujące czynności:

  1. Z poziomu ekranu głównego przejdź do zakładki Ustawienia  > Ustawienia urządzenia > Resetowanie.
  2. Wybierz opcję Resetowanie.
  3. Następnie wybierz opcję Usuń wszystko, aby potwierdzić i zresetować urządzenie.