PRZENOSZENIE TREŚCI NA URZĄDZENIE SHIELD

Za pośrednictwem komputera można uzyskać dostęp do wewnętrznej i zewnętrznej pamięci masowej urządzenia SHIELD TV.

PRZEZ SIEĆ LOKALNĄ

Urządzenie SHIELD TV może zostać ustawione jako wykrywalne adresowalne urządzenie sieciowe.

  1. Przejdź do zakładki Ustawienia   > Ustawienia urządzeniaPamięć > Przesyłanie plików przez sieć lokalną
  2. Wyświetlona strona będzie zawierała informacje potrzebne do zalogowania się w urządzeniu SHIELD TV w celu przenoszenia plików do i z pamięci masowej.