OM SHIELD-SKÄRMEN

Information om din SHIELD TV finns i Inställningar (Settings)   > Enhetsinställningar (Device Preferences) > Om.

Från den här menyn kan du

  • Manuellt kontrollera efter systemuppgraderingar
  • Ändra namnet på din SHIELD
  • Juridisk information
  • Hitta ytterligare systeminformation, inklusive
    • Serienummer
    • IP-adress
    • Nätverkets MAC-adress