NVIDIA Share

Det är enkelt att dela ditt spelande med NVIDIA Share och Twitch-sändningar.  Med NVIDIA Share kan du spara och spela in video och ta skärmbilder som du kan dela med dina vänner.  Dela kan även spela in flera minuters spel i bakgrunden så att du inte missar några spännande ögonblick.  Med NVIDIA Share kan du också livestreama ditt spelande till Twitch.

Obs! Den här funktionen måste aktiveras före användning.  Gå till Inställningar (Settings) > Enhetsinställningar (Device Preferences) > System för att aktivera ”NVIDIA-delning” (System to enable "NVIDIA Share") Streaming med Twitch kräver att tvåfaktorsautentisering är aktiverad på ditt Twitch-konto.

NVIDIA SHARE-MENY

NVIDIA SHARE-MENY
 1. Starta spelet du vill dela.
 2. Håll in hemknappen på din SHIELD-styrenhet .  Ditt spel pausas och delningsmenyn kommer upp:
 3. Välj alternativet Instant Replay om du vill aktivera inspelning av de sista 5 minuterna av spelet.
 4. Tryck på tillbakaknappen  för att återgå till spelet.  Ditt spel spelas nu in.  
 5. När du är redo att dela ditt spel håller du in hemknappen     för att öppna delningsmenyn igen.  Om du väljer alternativet Auto-inspelning (Auto Record) den här gången öppnas alternativ för att antingen spara, spara och dela eller stoppa inspelningen.
 6. Du kan också använda alternativet Spela in (Record) om du vill spela in mer än bara de sista fem minuterna av spelet.
 7. Om du vill ta en skärmdump av det som sker på skärmen väljer du alternativet Skärmdump (screenshot) för att spara en skärmdump på enheten.

Alla videor och skärmdumpar sparas som standard i appen ”Foton och videoklipp” (Photos and Videos).

SÄND UT TILL TWITCH

 1. Starta spelet du vill sända.
 2. Håll in hemknappen på din styrenhet  .   Ditt spel pausas och delningsmenyn kommer upp:
 3. Välj alternativet Sänd (Broadcast) i menyn för att börja streama till Twitch.  Om du inte redan har loggat in med dina Twitch-kontouppgifter uppmanas du att göra det här.

INSTÄLLNINGAR FÖR DELNINGSMENYN

 1. På den översta raden i delningsmenyn visas knappen Delningsinställningar (Share settings)    där du kan ändra ett antal inställningar för att optimera din delningsupplevelse.
  • Twitch-inställningar – Ändra inställningar som är specifika för Twitch-sändningar.
  • Ändra kvalitet – Justerar videokvaliteten på inspelat innehåll.
  • Längd på Instant Replay – Justera repristiden till upp till 20 minuters speltid.
  • Status – Växla mellan den visade informationen på HUD medan du spelar in, som omfattar mikrofon ON/OFF-status, inspelningssymbol, videoupplösning, bildhastighet och bithastighet.
  • Längd på Auto-inspelning – Den maximala tillåtna längden när spel spelas in automatiskt.
  • Mikrofonvolym – Flytta skjutreglaget för att justera volymen på mikrofonen.
  • Justera layout – Anpassa användargränssnittet som visas på skärmen när du sänder.