LÄGG TILL BLUETOOTH-TILLBEHÖR

Du kan använda Bluetooth-tillbehör, till exempel ett trådlöst tangentbord, en trådlös mus eller spelstyrenhet, med SHIELD TV.

Så här lägger du till ett Bluetooth-tillbehör:

  1. Välj Inställningar (Settings)  på SHIELD TV-skärmen.
  2. Under Fjärrkontroll och tillbehör (Remote & accessories)väljer du Lägg till tillbehör (Add accessory)  . Din SHIELD TV kommer att söka efter Bluetooth-tillbehör inom räckhåll.
  3. Sätt tillbehöret i anslutningsläge.
  4. Tillbehöret kommer att visas på TV-skärmen. Välj tillbehör.
  5. Din SHIELD TV kommer att ansluta till ditt tillbehör.

PROBLEM MED ATT LÄGGA TILL BLUETOOTH-TILLBEHÖR

Prova dessa felsökningssteg om ditt Bluetooth-tillbehör inte ansluter.