TIDSINSTÄLLD VILA OCH SKÄRMSLÄCKARE

Du kan ställa in en skärmsläckare för SHIELD TV som visar foton och färgglada mönster. Daydream använder en samling natursköna bilder.

VÄLJ SKÄRMSLÄCKARE

  1. På startskärmen för SHIELD TV väljer du Inställningar (Settings)  > Enhetsinställningar (Device Preferences) > Skärmsläckare (Screen saver)
  2. Välj Skärmsläckare (Screen saver) igen.
  3. Välj bland de tillgängliga alternativen.

STÄLL IN VÄNTETID FÖR SKÄRMSLÄCKAREN

Du kan välja hur lång tid det tar innan skärmsläckaren startar när du inte använder din SHIELD TV:

  1. På startskärmen för SHIELD TV väljer du Inställningar (Settings)  > Enhetsinställningar (Device Preferences) > Skärmsläckare (Screen saver)
  2. Välj Försätt enheten i viloläge (Put device to sleep).
  3. Välj ett av alternativen.