MATCHA BILDHASTIGHET (BETA)

Viktigt: Detta är en testfunktion (beta).  Alla appar stöder inte den här funktionen och det kan vara svårt att ställa in vissa uppdateringshastigheter för en del TV-apparater. PLEX och KODI stöder redan automatisk matchning med uppdateringshastigheten.

Om du strömmar innehåll med en bildhastighet som inte matchar bildskärmens uppdateringshastighet konverterar SHIELD automatiskt innehållet så att det matchar bildskärmen.

SHIELD innehåller också en testfunktion som matchar din bildskärms uppdateringshastighet med innehållets bildhastighet.  Så här använder du den här funktionen:

  • Börja spela upp en video på SHIELD.
  • Tryck på knappen Inställningar för att ta fram inställningsmenyn och välj ”Matcha bildhastighet (beta)” (Match frame rate (beta)) från Quest-inställningarna.

Obs! När uppspelningen har stoppats återgår bildskärmens uppdateringshastighet till den ursprungliga inställningen.  Du måste aktivera den här inställningen manuellt varje gång du vill matcha bildhastigheten.

Valfritt: Anpassa din fjärrkontrolls inställningsknapp till att matcha bildramhastigheten.  Gå till Inställningar (Settings)   > Fjärrkontroller och tillbehör (Remotes & Accessories) > Anpassa knappen Inställningar (Customize Settings button) och välj ”Matcha bildhastighet (beta)” (Match frame rate (beta)).

Mer information om eller felsökning av den här funktionen hittar du i vår kunskapsbasartikel om det här ämnet  http://Brian för att skapa URL här