JUSTERA VISNINGSLÄGEN (UPPLÖSNING, UPPDATERINGSFREKVENS, FÄRGRYMD)

Om du vill ändra visningsläget går du till Inställningar (Settings)   > Enhetsinställningar (Device Preferences) > Bildskärm och Ljud (Display & Sound) > Upplösning (Resolution) och väljer från en lista över populära visningslägen.   

Dolby Vision-kompatibla lägen är inte aktiverade som standard och kan väljas här.

Om du vill välja ett anpassat visningsläge går du till Inställningar (Settings)   > Enhetsinställningar (Device Preferences) > Bildskärm och Ljud (Display & Sound) > Avancerade visningsinställningar (Advanced display settings) > Anpassat visningsläge (Custom display mode) om du vill visa en lista över alla lägen som är tillgängliga för bildskärmen.

Obs! Om du väljer en annan uppdateringsfrekvens än 60 Hz kommer du att uppleva långsamma prestanda i program som stöder 60 Hz (Android TV-startsidan, spel och videor på 60 Hz).