SÅ HÄR ÖVERFÖR DU INNEHÅLL TILL SHIELD

Från en dator kan du komma åt intern och ansluten lagring på SHIELD TV.

 Med hjälp av en USB type-A till type-A-kabel (ingår inte i lådan) kan du ansluta datorn direkt till SHIELD TV:

  1. Aktivera Inställningar 
  2.  >Enhetsinställningar (Enhetsinställningar)> Lagring (Storage) > Överföra filer till en dator med USB (Transfer files to a computer using USB)
  1. När du ansluter datorn till SHIELD TV kommer SHIELD TV att visas som tillgänglig i din filhanterare under ”SHIELD Android TV.”
Obs!  USB-port 1 kan inte användas för extern lagring eller kringutrustning medan den här funktionen är aktiverad.
SHIELD Pro Side View

ÖVER LOKALA NÄTVERK

Din SHIELD TV kan bli upptäckbar som en NAS-enhet.

  1. Aktivera inställningar (Enable Settings)   > Enhetsinställningar (Device Preferences) Lagring (Storage) > Överför filer över lokalt nätverk (Transfer files over local network)
  2. Följande sida har den information som behövs för att logga in på din SHIELD TV för att överföra filer till och från ditt lagringsutrymme.