APPAR OCH SPEL

Alla installerade appar och spel kan nås genom att välja appsymbolen på startskärmen eller genom att trycka länge på Hem på SHIELD-fjärrkontrollen

Apps list

Hämta fler appar (Google Play-butiken)

Använd den här genvägen för att komma åt Google Play-butiken och hitta de senaste apparna som är tillgängliga för SHIELD TV.

Starta en app eller ett spel

Tryck på Välj för att omedelbart starta appen.

Flytta, avinstallera eller lägg till i raden Favoritappar (Favorite Apps)

Håll in Välj länge för att komma åt appmenyn.