OM SHIELD-SKJERM

Detaljer om SHIELD-TV-en finner du på Innstillinger   > Enhetsinnstillinger > Om.

Fra denne menyen kan du

  • Kontrollere systemoppgraderinger manuelt
  • Endre navn på SHIELD-enheten
  • Juridisk informasjon
  • Finn ytterligere systeminformasjon, inkludert
    •  Serienummer
    •  IP-adresse
    • MAC-adresse for nettverk