AKTIVER HVILEMODUS ELLER START PÅ NYTT

AKTIVER HVILEMODUS

SHIELD TV vil automatisk gå i dvale etter tidsperioden:

  1. På skjermskjermbildet for SHIELD TV velger du Innstillinger  > Enhetsinnstillinger > Skjermsparer
  2. Velg Starttidspunkt.
  3. Velg ett av alternativene.

START PÅ NYTT

Slik starter du på nytt:

  1. I SHIELD TV-innstillingene velger du «Start på nytt»
  2. Hvis dette ikke lykkes, kan du også koble fra strømledningen, vente i ti sekunder og deretter koble strømledningen til igjen.