SLIK OVERFØRER DU INNHOLD TIL SHIELD

Fra en PC kan du få tilgang til intern og tilkoblet lagring på SHIELD TV-en.

 Ved hjelp av en USB-type-A til type-A-kabel (ikke inkludert i esken), kan du koble PC-en direkte til SHIELD TV-en:

  1. Aktiver Innstillinger  > Enhetsinnstillinger> Lagring > Overfør filer til en datamaskin ved hjelp av USB
  2. Når du har koblet PC-en til SHIELD TV, vil SHIELD TV-en din vises som tilgjengelig under filbehandleren under «SHIELD Android TV».
MERK USB-port 1 kan ikke brukes til ekstern lagring eller eksterne enheter mens denne funksjonen er aktivert.
SHIELD Pro Side View

OVER LOKALT NETTVERK

SHIELD TV-en kan bli synlig som en nettverksadresseenhet.

  1.  Aktiver Innstillinger   > Enhet InnstillingerLagring > Overfør filer over lokalt nettverk
  2. Følgende side har informasjonen som trengs for å logge inn på SHIELD TV for å flytte filer inn og ut av lagringsplassen.