TILBAKESTILL SHIELD

TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER

MERK Når du tilbakestiller til fabrikkinnstillingene, vil alle data slettes fra SHIELD-enheten din. Data som er tilknyttet Google-kontoen din kan gjenopprettes. Alle enhetsinnstillingene vil også bli fjernet.

TILBAKESTILLING GJENNOM INNSTILLINGER

For å tilbakestille SHIELD til fabrikkinnstillingene følger du disse trinnene:

  1. Gå til Hjem-skjermen, og velg Innstillinger  > Enhetsinnstillinger > Tilbakestill.
  2. Velg Tilbakestill.
  3.  Velg så Slett alt for å bekrefte og tilbakestille enheten.