NVIDIA Share

Det er enkelt å dele spillingen din med NVIDIA Share og Twitch-sending.  Med NVIDIA Share kan du ta opp video og lagre skjermbilder du kan dele med vennene dine.  Share kan til og med ta opp flere minutters spilling i bakgrunnen slik at du ikke går glipp av noe spennende.  NVIDIA Share lar deg også strømme spillingen din direkte til Twitch.

MERK: Denne funksjonen må være aktivert før bruk.  Gå til Innstillinger > Enhetsinnstillinger > System for å aktivere «NVIDIA Share»
Twitch-strømming krever tofaktorautentisering aktivert på Twtich-kontoen din.

NVIDIA SHARE-MENY

NVIDIA Share Menu
 1. Start spillet du vil dele.
 2. Trykk og hold inne Hjem  -knappen på SHIELD-kontrolleren din.  Spillet ditt vil settes på pause og delingsmenyen hentes frem:
 3. Velg Reprise-alternativet for å ta opp de siste 5 minuttene av spillingen.
 4. Trykk på Tilbake  -knappen igjen for å fortsette spillingen.  Spillet ditt blir nå tatt opp.
 5. Når du er klar til å dele spillingen din, trykk og hold inne Hjem   -knappen for å gå tilbake til delingsmenyen.  Hvis du velger Autoopptak, åpnes valgene for å Lagre, Lagre og dele eller Stoppe opptaket.
 6. Du kan også bruke Ta opp-alternativet hvis du vil ta opp mer enn bare de siste fem minuttene av spillingen.
 7. For å ta et skjermbilde av handlingen når som helst velger du Skjermbilde-alternativet for å lagre et skjermbilde til enheten din.

Alle videoer og skjermbilder lagres som standard i «Bilder og video»-appen.

PUBLISER PÅ TWITCH

 1. Start spillet du vil sende.
 2. Trykk og hold inne Hjem  -knappen på kontrolleren din.  Spillet ditt vil settes på pause og delingsmenyen hentes frem:
 3. Velg Send-alternativet i menyen for å starte strømming til Twitch.  Hvis du ikke allerede har logget på med Twitch-kontodetaljene dine, vil du blir bedt om det her.

INNSTILLINGER FOR SHARE-MENYEN

 1. På den øverste raden av delingsmenyen kan du endre en rekke innstillinger for å optimalisere delingen din ved hjelp av Delingsinnstillinger   -knappen. 
  • Twitch-innstillinger - Endre spesifikke innstillinger for Twitch-sending.
  • Endre kvalitet - Justerer videokvaliteten på opptakene.
  • Reprise av siste - Juster varigheten på reprisen med opptil 20 minutters spilletid.
  • Status - Bytt mellom informasjonen på skjermen under opptaket. Dette inkluderer mikrofon PÅ/AV, opptaksikon, skjermoppløsning, bildehastighet og bithastighet.
  • Autoopptak av siste - Maksimal tillatt lengde på opptak når automatisk opptak pågår.
  • Mikrofonvolum - Flytt glidebryteren for å justere volumet.
  • Juster skjermoppsett - Tilpass brukergrensesnittet som vises på skjermen under sending.